Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

czwartek, 02 lipca 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Cmentarz ożywił zebranie

(31.08.2015) - wspólne sprawy

Skoro wiadomo, że już teraz ciężko wyjechać z Żółwina, to dlaczego powstanie cmentarz, który jeszcze bardziej utrudni życie mieszkańcom? Co dostanie Żółwin w zamian za to, że na jego terenie znajdzie się cmentarz Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów? – pytali Arkadiusza Kosińskiego uczestnicy poniedziałkowego zebrania wiejskiego.

Burmistrz przekonywał, że w całej gminie Brwinów nie znaleziono innego odpowiedniego miejsca na nekropolię, dlatego zdecydowano się na Żółwin. Zapewniał, iż będzie ona przeznaczona dla gminy Brwinów i Podkowy Leśnej, bo Milanówek ma własny obszerny cmentarz. Pierwszy pochówek w Żółwinie odbędzie się w 2018 r. Zdaniem Arkadiusza Kosińskiego cmentarz spowoduje utrudnienia w ruchu jedynie w okolicach 1 listopada.

Pytanie, czy Żółwin otrzyma jakąś specjalną nagrodę za zgodę na ulokowanie cmentarza, pozostało bez odpowiedzi. Zdaniem burmistrza gmina odrabia zaległości inwestycyjne w naszej wsi. W 2018 r. granicę Żółwina ma przekroczyć kanalizacja, powstanie przedszkole przy Nadarzyńskiej (burmistrz obiecał podjęcie starań o wykupienie prywatnej drogi – odnogi ul. Szkolnej, by umożliwić bezpieczny dojazd do tej placówki), w przyszłym roku będzie gotowy nowy garaż OSP, zaś jeszcze w tym - chodnik wzdłuż Nadarzyńskiej na odcinku od Kasztanowej do Słonecznej. Arkadiusz Kosiński tłumaczył okrojenie chodnika (miał biec od Wolty do Leśnej) brakiem pieniędzy i komplikacjami w uzgodnieniu projektu ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie. Starostwo nie zgodziło się m.in. na wyniesione przejście przez Nadarzyńską na wysokości placu zabaw. Jedyne takie przejście powstanie w rejonie sklepu (niedaleko ul. Bażantów).

Najbardziej gorącą dyskusję wywołała sprawa wyjazdu z Żółwina. Emocje podgrzała informacja burmistrza, że przy Granicznej najpierw powstanie ciąg pieszo-rowerowy, a dopiero potem – w nieokreślonej przyszłości, po wykupieniu fragmentów działek niezbędnych do poszerzenia drogi – asfaltowa jezdnia. – Otwórzcie Żółwin na świat! – domagał się od Arkadiusza Kosińskiego jeden z mieszkańców. Członek rady sołeckiej Paweł Komender opowiedział o ponawianych od wielu lat postulatach budowy asfaltowej drogi łączącej Żółwin ze Starą Wsią i Książenicami. W dyskusji powtarzano pytanie: - Co pan w tej sprawie zrobił, panie burmistrzu?

W przeciwieństwie do żarliwej debaty z Arkadiuszem Kosińskim dyskusja nad rozdysponowaniem funduszu sołeckiego w przyszłym roku była krótka i pozbawiona emocji. Zebrani przyjęli propozycje przedstawione przez sołtysa Karola Marchwiaka. 8,5 tys. przeznaczono na prace porządkowe, 7,5 tys. zł – na remont sali OSP, 6150 zł – na organizację różnego rodzaju imprez, 5,8 tys. - na urządzenia plenerowej siłowni (powstanie obok Orlika), 2,5 tys. - na projekt oświetlenia Granicznej (na wschód od Słonecznej – tyle samo na ten cel przeznaczy Terenia), 1000 zł – na ławkę i kosz (zostaną ustawione w okolicy skrzyżowania Szkolnej i Granicznej), 800 zł – na wykonanie wieńca dożynkowego. (ike)Cmentarz ożywił zebranieKomentarze użytkowników


Andrzej (10-09-2015 09:26)

Zachęcam do przeczytania:

http://www.brwinow.pl/index.php/2992-kolejny-tydzien-spotkan-z-burmistrzem

1) Gmina nie zbudowała orlika, tylko finansowała jego budowę w 1/3 (pozostałe środki pochodziły z ogólnokrajowego programu "2012 boisk" i dofinansowania unijnego);
2) Czy autor powyższego tekstu zdaje sobie sprawę ile jeszcze dzieli "plan, projekt, kosztorys, analizę, przetarg" od zrealizowania konkretnej inwestycji?


Józef Streżyński (04-09-2015 12:42)

W dniu 10 września br. o godz. 13 odbędzie się otwarcie ofert przetargowych na budowę chodnika wraz z odwodnieniem. Pod koniec września powinna ruszyć sama budowa. Nie ma przeszkód, z powodu których nie mielibyśmy już w tym roku korzystać z tej inwestycji. Cieszę się również z postępujących prac kanalizacyjnych. Robimy to tylko za gminne pieniądze, więc budowa potrwa trochę dłużej, ale zakończy się w realnej prspektywie czasowej. Przygotowanie terenu pod przyszłe przedszkole również pozwala mieć uzasadnioną nadzieję na rychłą jego budowę. Powstający cmentarz będzie poważnym argumentem dla nas w rozmowach z Powiatem, aby drogowe połączenie z Żółwina trasą katowicką miało wreszcie odpowiedni standart. O ile przed laty Żółwin był rzeczywiście zaniedbabym obrzeżem gminy, to jednak obecnie sytuacja zmieniła się radykalnie na lepsze. Zresztą, z moich czteroletnich obserwacji pracy Urzędu wynika jedynie przekonanie o tym, że nastał nam bardzo dobry czas. Dzięki wysiłkowi Burmistrza i wszystkich jego Współpracowników gmina kwitnie mimo wszystko.


Lidia Magdalena Rogowska (02-09-2015 17:45)

Jeśli, jak pisze pan Andrzej, Gmina wydaje rocznie 2 mln na inwestycje w Żółwinie, to ile wydaje w sąsiednich wsiach – bo to nie w Żółwinie, ale w Kaniach, Otrębusach, Parzniewie zbudowano kanalizację, wyremontowano dużo dróg, zbudowano kilometry chodników i ścieżek rowerowych, rozbudowano szkołę w Otrębusach…
2 miliony rocznie – to w tym roku konkretnie jakie inwestycje? Może pan Radny uspokoi nas konkretnym zestawieniem planów inwestycyjnych, kosztów i podsumuje na dzień dzisiejszy realizację planu.
Dlaczego, skoro zaplanowano w budżecie gminy 890 tysięcy na budowę chodnika na Nadarzyńskiej, nagle czytamy na tym portalu, że pieniędzy brakuje i inwestycja jest okrojona?
Budowa cmentarza będzie kosztować 5 milionów – czy to znaczy, że pochłonie budżet inwestycyjny Żółwina za 2 i pół roku? Osobiście nie mam nic przeciwko tej inwestycji, z pewnością jest potrzebna – ale nam mieszkańcom potrzebne są też bardziej doczesne inwestycje – drogi, chodniki, kanalizacja.
Nieważne ile osób było na zebraniu, nie należy z tego wyciągać wniosku, że ludzie nie interesują się tym, co się dzieje – potrzeby inwestycyjne Żółwina widoczne są gołym okiem.
PROPONUJĘ ABY RADA SOŁECKA WE WSPÓŁPRACY Z NASZYM RADNYM PRZYGOTOWAŁA PETYCJĘ DO BURMISTRZA I RADY GMINY BRWINÓW W SPRAWIE BUDOWY CHODNIKA NA NADARZYŃSKIEJ, A MY – MIESZKAŃCY TĄ PETYCJĘ PODPISZEMY. OSOBIŚCIE DEKLARUJĘ, ŻE MOGĘ ZBIERAĆ PODPISY. PAN SOŁTYS I PAN RADNY MAJĄ DO MNIE KONTAKT.


Piotr (02-09-2015 16:43)

Szanowni Państwo,

z poniższej dyskusji wynika jedno, mamy wiele inicjatyw i zazwyczaj wynikają one z prywatnego/ subiektywnego punktu widzenia, a mieszkańców jak poniżej wspomniano jest 1400 - w konsekwencji z dużym prawdopodobieństwem tak mało mieszkańców bierze udział w spotkaniach, ich inicjatywy jeżeli już nie spotkały się z jakąkolwiek reakcją ze stron naszych władz samorządowych to pewnie i tak się nie spotkają. Jak widać działania rozproszone nie przyniosą rezultatu dopóki nie osiągną efektu skali i koncentracji na wybranych inicjatywach. Moim zdaniem warto pomyśleć o priorytetach i forsować je nie tylko wobec Burmistrza ale Rady Gminy i Powiatu. Dla przykładu myślimy o dogodnych wyjazdach/dojazdach a nie mamy chodników które uchronią pieszych przez rosnącym ruchem samochodów czy też drogi w samym Żółwinie są nieutwardzone i wzbudzany przez pojazdy kurz jest utrapieniem mieszkańców okolicznych domów, nie ma analizy ruchu ani planów/oszacowań w tym zakresie. Nie wszyscy korzystają na co dzień z samochodu, poruszając sie pieszo czy rowerem, autobusem. Jedno jest pewne samochodów na naszych ulicach będzie coraz więcej. Są dobre przykłady w okolicy chociażby w Nadarzynie, gdzie duży nacisk stawia się na bezpieczeństwo i próbuje się ograniczyć prędkość pojazdów zarówno oznakowaniem jak i w inny sposób, ułatwiając przy tym życie mieszkańców.


Andrzej (02-09-2015 11:09)

1. Spotkanie miało niską frekwencję (około 40 osób na 1400 mieszkańców), co raczej odzwierciedla niewielką aktywność społeczną.
2. Fundusz sołecki to groszowa sprawa i na szczęście został podzielony szybko i sprawnie.
3. Godzina spotkania: 19.00-22.10. Warto było przyjść nawet o 20.30.
4. Pan Radny jest jeden - mieszkańców 1400. Dyżuruje w każdą środę. Podał również telefon i można skontaktować się z nim osobiście, aby przedstawić swoją inicjatywę.
5. Pan Burmistrz stwierdził, że będziemy mieli maksymalnie kilkanaście pogrzebów rocznie (Brwinów, Podkowa, Żółwin, Terenia Owczarnia, jak oświadczył P. Burmistrz bez Milanówka): skupisko 20 tys. mieszkańców to statystycznie 200 zgonów rocznie (z Milanówkiem byłoby 37.000 czyli 370 zgonów rocznie).
6. Pan Burmistrz zaprezentował podsumowanie, z którego wynikało że Gmina wydaje rocznie 2 mln na inwestycje w Żółwinie (tj. na nowe latarnie, utwardzanie uliczek kruszywem, budowa wodociągów). Jeśli faktycznie tak jest (np. Pan Radny mógłby to sprawdzić i zaprezentować na tej stronie internetowej podsumowanie) - to dużo. Można lepiej zagospodarować taką kwotę.
7. 1200m asfaltu o szerokości 5m to 6000m2, po 100zł za metr to koszt 600.000 (słownie: sześćset tysięcy złotych). Nadarzyn robi ścieżkę rowerową do Żółwina na swojej drodze - ul. Pieczarkowej z unijnym dofinansowaniem - gminy mogą współpracować na szczeblu samorządowym, Brwinów mógłby przyłączyć się do tej inwestycji budując obok ścieżki rowerowej drogę do Starej Wsi i dojazd do S8.
8. Budowa alternatywnego wyjazdu z Żółwina, czy to Pigwową czy Pieczarkową, nawet bez planowanego cmentarza i osiedli przy szkolnej, jest kwestią oczywistą i bezdyskusyjną dla czystej wygody mieszkańców.
9. Pozdrawiam Pana Burmistrza i dziękuję za poświęcony czas, choć jako Urzędnik Publiczny sprawował WYŁĄCZNIE swój zaszczytny i patriotyczny obowiązek wobec mieszkańców którzy Go wybrali, nawet jeśli było to kosztem jego prywatnego czasu i jego rodziny.


Roman frej (01-09-2015 16:14)

Oczywiście, spotkanie zorganizowano o godzinie, która uniemożliwia obecność tych, którzy pracują trochę dalej niż Pan Sołtys. Z tego powodu znalazłem się w gronie zainteresowanych nieobecnych.
A sprawy potoczyły się jak zwykle. Fundusz sołecki jak nazwa wskazuje został rozdysponowany przez Pana Sołtysa i bez żadnych konsultacji, bo po co. I znowu pieniądze zostaną wydane na "bzdety". W sprawie chodnika, dojazdu do Starej Wsi, kanalizacji i innych inwestycji na terenie naszej wsi nadal możemy się tylko przekrzykiwać na zebraniach, co bardzo odpowiada włodarzom naszej gminy, bo tylko dwa, trzy razy w roku muszą coś na odczepnego powiedzieć rozgoryczonym mieszkańcom. I dalej jest jak było ...
Mam propozycję dla Rady Sołeckiej, Pana Radnego i Towarzystwa Przyjaciół Żółwina - wyjdźcie do ludzi, porozmawiajcie o problemach, spotkajcie się nie na zebraniu, gdzie każdy kto przyjdzie będzie chciał wykrzyczeć swoje bolączki i nic z tego nie wyniknie lecz spróbujcie rozmawiać z tymi, którzy chcą działać konstruktywnie dla naszej wsi.
Mamy wiele problemów, które należałoby rozwiązać w pierwszej kolejności i nie jest to bynajmniej problem skrzyżowania Nadarzyńskiej z Kasztanową..
Ot choćby autobus, który jest, aby był. Kto konsultował rozkład jazdy. Z tego autobusu nie skorzystają ludzie, którym powinien on naprawdę służyć. Dlaczego? Ponieważ rozkład nie jest dostosowany do potrzeb mieszkańców. Żółwina i Owczarni tylko Brwinowa. To Brwinowianie maja szansę zdążyć na WKD do Warszawy i Grodziska, bo z Żółwina autobus wyjeżdża o tej samej godzinie co WKD z Podkowy. Jeśli ktoś może dojechać PKS do pracy rano, to po południu już nie wróci, a jeśli ma jak wrócić to na pewno nie mógł pojechać z rana. O pracujących w systemie zmianowym nie wspomnę. Czy nikt z naszych żółwińskich władców tego nie widzi? Ale mówienie o tym, że autobus jeździ pusty i że jest nierentowny słychać odkąd jest. Może warto pochylić się nad tym problemem.
Słyszę pytania o sens budowy cmentarza. Tu nie ma się nad czym zastanawiać. temat jest znany od lat i słusznie, że będzie. A zagrożenie dla ruchu na Szkolnej jest większe z tytułu planowanej sprzedaży 300 działek budowlanych przy tej ulicy między Orlikiem, a Nadarzyńską. To będzie realny problem, a nie 1 listopada raz w roku. O to nikt nas nie pytał, zabierając tereny, które wcześniej miały być przeznaczone na cele handlowe, usługowe i rekreacyjne. Czyżby znowu zdecydowały obawy Brwinowa, Kań i Otrębus, że nasza wieś stanie się dla nich konkurencją. Że powstanie jakichś sklepików, kawiarni i obiektów rekreacyjnych sprawi, że to u nas ludzie będą chcieli zamieszkać i wkrótce będzie nas więcej i w związku z tym będziemy mieli większą reprezentację w Radzie Miasta i Gminy i wpływ na wydatki i inwestycje naszego "zamorskiego" terytorium.
Zapraszam wszystkich komu leży na sercu dobro naszej wsi do komentarzy na stronie, a Pana Radnego i TPŻiT do analizy wpisów i organizowania spotkań z osobami, które chcą konstruktywnie działać na rzecz wsi, niekoniecznie w sposób zorganizowany i sztywnych terminach. Nie zawsze jest czas na spotkanie, ale czas na przemyślenia zawsze się znajdzie.


Lidia Magdalena Rogowska (01-09-2015 10:04)

Niestety nie mogłam uczestniczyć w zebraniu, z wielkim zainteresowaniem przeczytałam powyższą relację.
Pan Burmistrz tłumaczył okrojenie projektu budowy chodnika brakiem pieniędzy i komplikacjami w uzgodnieniu projektu ze Starostwem, które nie zgodziło się m.in. na wyniesione przejście przez Nadarzyńską na wysokości placu zabaw. A jeszcze niedawno zapewniano nas, że projekt jest uzgodniony i wkrótce będzie ogłoszony przetarg na budowę. Wydaje się logicznym, że jeśli Starostwo nie zgodziło się na wyniesione przejście, to tylko obniża to koszty inwestycji... O co chodzi – komitet budowy chodnika na Nadarzyńskiej, którego przewodniczącym jest nasz radny, od wielu lat nie może przebić się z tą inwestycją, a na spotkaniu przed wyborami samorządowymi, na którym byłam, obiecywał pan Kosiński, że chodnik będzie w 2015 roku, więcej - dawał do zrozumienia, że najprawdopodobniej jeszcze w tej kadencji powstanie jego kontynuacja w postaci ścieżki rowerowej do Starej Wsi… a tu okazuje się, że pieniędzy dla Żółwina nie ma, chociaż… pozwolę sobię przypomnieć w tym miejscu fragment aktualności Zolwin.pl z kwietnia tego roku:
Więcej na chodnik
(20.04.2015) - wspólne sprawy
O 320 tys. zł wzrosły planowane wydatki na budowę chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej. Decyzję w tej sprawie podjęła w poniedziałek Rada Miejska w Brwinowie.
Chodnik ma powstać jeszcze w tym roku na odcinku między Szkolną a Leśną. W uchwalonym budżecie na 2015 r. na tę inwestycję przeznaczono 570 tys. zł. Po dokonanej korekcie kwota wzrosła do 890 tys. zł.
Komentarze użytkowników
________________________________________
Józef Streżyński (27-04-2015 22:56)
Szanowna Pani Lidio.
Na przełomie maja i czerwca ogloszony będzie przetarg na wykonanie rzeczonego chodnika. Ile będzie kosztować ta inwestycja w rzeczywistości, okaże się po roztrzygnięciu przetargu. Z reguły jest to mniejsza suma od tej, którą rezerwuje się na dany cel w budżecie. Jednak wymogi formalne dyktują konieczność zabezpieczenia finansów w odpowiedniej wysokości, aby można było wogóle przetarg ogłosić. Podwyższono sumę o 1/3, aby stało się zadość przepisom.

To w końcu są realnie zaplanowane przez Radę Gminy Brwinów pieniądze na chodnik (890 tyś. Zł), czy Rada dla Żółwina tylko wirtualne pieniądze planuje?
W sąsiednich wsiach powstają realne drogi, chodniki i ścieżki rowerowe – Kanie, Otrębusy, Parzniew… kanalizację też już mają, rozbudowane szkoły i przedszkola…
W nasze wsi bez konsultacji z mieszkańcami zaplanowano realnie cmentarz - Pierwszy pochówek w Żółwinie odbędzie się w 2018 r. Zdaniem Arkadiusza Kosińskiego cmentarz spowoduje utrudnienia w ruchu jedynie w okolicach 1 listopada.


Gosia (31-08-2015 22:26)

Prawda w oczy burmistrza zabolała jak widać bo sprawa drogi, de facto ma najwyższy priorytet a tu tylko obiecanki jak z chodnikiem bo musieli okroić a przed wyborami zapewniali co innego. Eh..
Musimy walczyć o drogę i chodniki dla dobra wszystkich mieszkańców...
barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0